اولین و شاید مهم ترین ویژگی یک مشاور این است که شما را نصیحت نمی کند، بلکه در هر موضوعی با تکیه بر راه حل های علمی که امتحان خود را پس داده اند و متدهای روز دنیا راهنمایی های لازم را ارائه می دهد، از طرفی درصدد قضاوت و پیشداوری شما نبوده و از هر فرد دیگری برای کسب مشورت امین تر می باشد.

در حقیقت نقش یک مشاور روانشناس، تشویق شما برای دیدن انتخابهای موجود و یافتن راه حل های مخصوص جهت ایجاد تغییراتی مثبت در زندگیتان است، این مشاوران مانند دوستی هستند که نه به واسطه احساسات و به صورت کورکورانه بلکه با دید وسیع و بر پایه دانش خود، شما را گام به گام در مشکلاتتان همراهی میکنند و نکته مهم اینکه به جای شما تصمیم نمی گیرند، بلکه تنها بهترین راه حلها را پیشنهاد داده و انتخاب نهایی را به عهده خودتان می گذارند به قولی برایتان ماهی نمی گیرند بلکه گام به گام تا تبدیل شدن به یک ماهیگیرحرفه ای همراهیتان می کنند.