درباره شرمین روبن زاده

مشاور باید به اندازه کافی باصلاحیت و باتجربه باشد تا بتواند بدون اینکه از شنیدن مشکلات شما زیاد برانگیخته شود، به شما کمک کند بر مشکلاتتان غلبه کنید. دکتر شرمین روبن زاده یکی از بهترین روانشناسان با ارائه انواع مشاوره در زمینه های مختلف، زوج درمانی و خانواده درمانی، اختلالات مربوط به کودکان و نوجوانان در کنار شماست تا احساس کنید می توانید رشد کنید و وضعیتتان را بهبود ببخشید. دکتر شرمین روبن زاده با برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه خدمات مشاوره تلفنی به همراه چت آنلاین به شما کمک می کند از تجربیات و مطالعات ایشان به بهترین شکل بهره مند شوید.

 رشد کنید و وضعیتتان را بهبود ببخشید. دکتر شرمین روبن زاده با برگزاری کارگاه های آموزشی و ارائه خدمات مشاوره تلفنی به همراه چت آنلاین به شما کمک می کند از تجربیات و مطالعات ایشان به بهترین شکل بهره مند شوید.

در چه زمینه هایی به شما کمک می شود؟

  •  روانکاوی
  • درمان اختلالات سلوک و مدیریت خشم
  • خودشناسی
  • آموزش والدگری و مدیریت رفتار والدین
  • سوگ درمانی
  • خانواده درمانی
  • کودک و نوجوان درمانی
  • مشاوره پیش از ازدواج
  • درمان اختلالات بیش فعالی / کم توجهی
  • زوج درمانی