گروه نگاه نو

اثربخشی بسته روان پويشي شکل گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرآیند خودشناسی انسجامی و و مولفه های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی

شرمین روبن زاد، دکتر کاظم رسول­زاده طباطبایی، دکتر نیما قربانی، دکتر علی­رضا عابدین دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دکترای تخصصی روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران (نویسنده مسئوال) دکترای تخصصی روان­شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دکترای تخصصی روان­شناسی بالینی. دانشگاه …

اثربخشی بسته روان پويشي شکل گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرآیند خودشناسی انسجامی و و مولفه های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی ادامه »

اثربخشی بسته روان پويشي  شکل گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرآیند خودشناسی انسجامی و و مولفه­های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی

 شرمین روبن زاد، دکتر کاظم رسول­زاده طباطبایی، دکتر نیما قربان، دکتر علی­رضا عابدین دانشجوی دکترای تخصصی روان شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دکترای تخصصی روان­شناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران دکترای تخصصی روان­شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روان­شناسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران دکترای تخصصی روان­شناسی بالینی. دانشگاه آزاد …

اثربخشی بسته روان پويشي  شکل گیری هویت موفق نوجوان ایران بر فرآیند خودشناسی انسجامی و و مولفه­های روابط موضوعی در نوجوانان ایرانی ادامه »

The effectiveness of psychodynamic package of adolescence identity formation on the changing process of self-defense mechanism and integrative self-knowledge

Abstract Introduction: Considering the fact that adolescence is very important in terms of identity formation; and identity formation, in turn, has a major impact on one’s life; this study presents a training package aimed to enhance the successful identity formation of Iranian teenager. Instrumen: In terms of methodology, this study has a two-group quasi-experimental design …

The effectiveness of psychodynamic package of adolescence identity formation on the changing process of self-defense mechanism and integrative self-knowledge ادامه »

کتاب افسردگی کودک و نوجوان – رفتار درمانی شناختی

کتاب افسردگی کودک و نوجوان – رفتار درمانی شناختی در حوزه‌ی کلینیکی، واژه‌ی افسردگی برای توصیف مجموعه‌ای از نشانه‌ها شامل تغییرات قابل‌ توجه خُلق، فکر و فعالیت‌ها استفاده می‌شود. این نشانه‌ها حداقل دو هفته تداوم دارند و موجب اختلال در کارکردهای شخصی و اجتماعی فرد می‌شوند. خُلق افسرده ممکن است با گریه و غمگینی یا …

کتاب افسردگی کودک و نوجوان – رفتار درمانی شناختی ادامه »

آزمون ساختار عاملی یادگیری خودراهبری در دانشجویان و رابطه آن با انگیزش تحصیلی

نشریه پژوهش های کاربردی روانشناختی » دوره 3، شماره 4، زمستان 1391 چکیده: تغییر و تحولات سریع در عرصه علم و دانش، نیاز مبرم نظام­ های آموزش عالی را به فراگیران خودراهبر و مستقل ضروری می­ سازد. بنابراین، شناسایی زمینه ­ها و بررسی فرآیندهای روانشناختی حاکم بر این وضعیت و ارزشیابی خودراهبری و پیامدهای آن …

آزمون ساختار عاملی یادگیری خودراهبری در دانشجویان و رابطه آن با انگیزش تحصیلی ادامه »